Vatten kan vara en nackdel om man bor i villa

Att bo i Stockholm, eller i skärgården, har sina fördelar. Men det finns också vissa nackdelar. En av de största nackdelarna är allt vatten som omgärdar oss och hur man bär sig åt för att inte få in det i huset. En metod är att bygga hus på pålar, men det skulle inte funka så bra för mig. En annan är att se till att ha bra dränering i Stockholm. Med rätt material mot väggarna och med rör som leder bort vatten från huset så kan man få det ganska problemfritt en längre period. 

Men flytta inåt landet då?

Nej, det är absolut inget alternativ. Att bo i skärgården är ett livsval, och inget jag skulle vilja byta bort. Inte ens om det innebär att jag måste dränera om huset en gång om året! Den natur och den skönhet som finns här är i mina ögon helt oslagbar, och det lugn jag känner kan jag nog inte hitta på många andra platser i Sverige. 

Ser man bara till att man har koll på vattennivåerna, och ser till att skydda sig mot oväntade översvämningar, så är det faktiskt ganska lugnt. Jag har nyligen lagt på nytt skydd på husgrunden, och rören är kontrollerade så att inga rötter har växt in i dem så jag tror nog att jag klarar av ett par år till nu utan att behöva fundera på vatten. 

12 Nov 2019