Den sista vilan - Får man sprida askan i skärgården?

 

 

Hur vill du bli begravd? Många önskar få sin aska utspriden och det är viktigt att försöka följa de önskemål den avliden har. Men det gäller också att ha koll på de regler som gäller. Här tänkte vi berätta om vad som gäller. 

 

 

 

  • Ansökan om att få sprida askan sker hos länsstyrelsen
  • Länsstyrelsen Stockholm handlägger Stockholms län, Uppsala län, Västmanlands län, Södermanlands län och Gotlands län
  • Ansökan om att sprida aska är gratis
  • Du får inte ansöka om spridning av aska i förväg
  • Aska få endast spridas över vatten, minst 600 meter från land
  • Ansökan om att få sprida aska på land beviljas inte

Det är tungt att ta tag i sådana här saker direkt efter att en anhörig gått bort. Du kan få bra hjälp av en begravningsbyrå i Stockholm som också har bra koll exakt på de regler som gäller vid utspridande av aska. En bra begravningsentreprenör är Thure Söderquist Begravningsbyrå som du hittar via denna länk: https://soderquists.se/

Är det samma regler över hela landet?

Ovanstående praxis är det som gäller hos länsstyrelsen i Stockholm. Det ser olika ut i olika delar av landet och på vissa platser är det OK att sprida aska på land, och andra kräver att man gör det minst 1 000 meter ut från land om det är över öppet vatten. gemensamt för hela landet är att du aldrig får sprida aska i en offentlig park, eller i ett naturområde som används flitigt. Du får inte heller märka ut platsen för spridningen. 

3 Feb 2020