När hjärtstopp sker i Skärgården

Plötsligt hjärtstopp är något som kan drabba alla, oavsett ålder och hälsa och oavsett om du befinner dig hemma eller ute i skärgården. Det som krävs då är att man använder en hjärtstartare på den personen för att öka chansen rejält till att han eller hon överlever. Det är bara med hjälp av en hjärtstartare som man kan med en elchock bryta det elektriska kaos som hjärtat befinner sig i under de första minuterna när det hjärtstopp sker. Det som sker när någon drabbas av ett hjärtstopp är att hjärtat drabbas av en kaotisk elektrisk aktivitet. Det gör att själva hjärtmuskeln börjar flimra. Detta tillstånd kallas för kammarflimmer eller ventrikelflimmer och det innebär att hjärtat förlorar sin pumpförmåga samt att blodtillförseln till kroppen avstannar. Syrebristen i hjärnan sker på bara ett par minuter och kan leda till att personen avlider. Genom att göra en defibrillering inom tre minuter så är det 70% chans att man får igång hjärtat igen. Därför är det viktigt att det finns fler hjärtstartare på offentliga och allmänna platser. Båtar som åker i skärgården är ett bra exempel, särskilt sådana som har mycket folk ombord. Hearty.se kan hjälpa till med detta

Köp en hjärtstartare hos Hearty

Hearty.se är ett företag som säljer hjärtstartare och tillbehör. Här kan du som privatperson eller du som har ett företag investera i just en sådan. Man räknar med att det är så få som 500 personer av 10 000 drabbade som räddas. Genom att öka antalet av dessa maskiner samt öka kunskaper när det kommer till HLR så ska man kunna öka denna siffra, fler ska kunna överleva. Om fler köper och lär sig använda dem så kan vi göra detta!

17 Mar 2016